pic

Những góc hẹp là gì?

Jun 01, 2023
Narrow Angles in Vietnamese

Những góc hẹp là gì?

Góc hẹp là thuật ngữ được sử dụng để miêu tả hình dạng của góc dẫn tràn trong mắt. Góc hẹp thường xảy ra nhiều hơn ở những người cận thị. Điều này bởi vì những người cận thị có mắt ngắn hơn so với những người cận xa hoặc những người không cần đeo kính.

Mắt ngắn có thể làm cho không gian phần trước mắt trở nên hẹp, không đủ chỗ để chứa cả thấu kính và mống mắt. (Mống mắt là phần có màu sắc của mắt.) Điều này có thể làm cho các thành phần trở nên chật chội, đẩy mống mắt gần góc giác mạc. (Giác mạc là phần trước trong suốt của mắt.) Hệ thống thoát nước của mắt nằm giữa giác mạc và mống mắt. Khi mống mắt bị đẩy về phía trước, nó có thể làm tắc hệ thống thoát nước. Điều này đưa bạn vào nguy cơ mắc bệnh tắc đường dẫn góc.

 

What are narrow angles?

Narrow angle is a term used to describe the shape of the drainage angle of the eye. Narrow angles are more common in people who are farsighted. This is because farsighted people have shorter eyes than those who are nearsighted or than those who do not need glasses at all.

A shorter eye can mean that there is less room in the front of the eye to house both the lens and iris. (The iris is the colored part of the eye.) This can make things crowded pushing the iris towards the cornea. (The cornea is the clear front part of the eye). The drain of the eye lies between the cornea and the iris. When the iris gets pushed forward, it can crowd the drain. This puts you at risk for angle closure glaucoma.

 

---------------------------------------

 

Bệnh tắc đường dẫn góc là gì?

Bệnh tắc đường dẫn góc xảy ra khi hệ thống thoát nước của mắt bị tắc, làm tăng áp lực bên trong mắt. Mống mắt bị đẩy về phía trước trong mắt, đóng kín hoàn toàn góc dẫn tràn. Nếu điều này xảy ra nhanh chóng, được gọi là bệnh tắc đường dẫn góc cấp tính. Nếu bác sĩ mắt không điều trị bệnh tắc đường dẫn góc cấp tính kịp thời, bạn có thể mất thị lực.

Khi hệ thống thoát nước của mắt bị tắc chậm chạp, áp lực tăng lên trong một khoảng thời gian dài. Đây được gọi là bệnh tắc đường dẫn góc mạn tính. Nếu bác sĩ mắt không điều trị bệnh tắc đường dẫn góc mạn tính, bạn cũng có thể mất thị lực. Có góc hẹp đặt bạn vào nguy cơ mắc cả hai loại bệnh tắc đường dẫn góc.

 

What is angle-closure glaucoma?

Angle closure glaucoma occurs when the drain of the eye becomes blocked, causing pressure to rise inside the eye. The iris gets pushed forward inside the eye, closing off the drainage angle completely. If this happens quickly, it is called acute angle-closure glaucoma. If an eye doctor does not treat acute angle-closure glaucoma quickly, you can lose vision. When the drainage angle of the eye is blocked slowly, the pressure builds up over a longer period. This is called chronic angle-closure glaucoma. If an eye doctor does not treat chronic angle-closure glaucoma, you can also lose vision. Having narrow angles puts you at risk for developing both kinds of angle- closure glaucoma.

-----------------------

Tôi có triệu chứng của góc hẹp không?

Bạn sẽ không có bất kỳ triệu chứng nào từ góc hẹp trừ khi bạn phát triển một cơn tắc đường dẫn góc cấp tính. Tắc đường dẫn góc cấp tính có thể gây mất thị lực đột ngột, có hoặc không có những triệu chứng sau đây: • Cơn đau mạnh quanh chân mày xung quanh mắt • Buồn nôn • Nôn mửa Nếu bạn có bất kỳ triệu chứng nào này, bạn cần gọi ngay cho bác sĩ mắt của bạn. Nếu bạn gọi sau giờ làm việc, bạn sẽ được hướng dẫn cách liên lạc với bác sĩ mắt trực tiếp. Có bác sĩ mắt trực tiếp cả ngày và cả năm. Bác sĩ mắt của bạn có thể yêu cầu bạn gặp anh/ chị trong Phòng cấp cứu, vì áp lực trong mắt của bạn có thể rất cao và nguy hiểm.

Do I have symptoms of narrow angles?

You would not have any symptoms from narrow angles unless you developed an attack of acute angle-closure glaucoma. Acute angle-closure glaucoma can give you sudden vision loss, with or without these symptoms:

• Severe brow ache around your eye • Nausea
• Vomiting

If you have any of these symptoms, you need to call your eye doctor immediately. If you call the clinic after clinic hours, you will be told how to get in touch with the eye doctor on call. There is an eye doctor on call every day of the year. Your eye doctor may even ask you to meet him/her in the Emergency Room, as your eye pressure may be dangerously high.

 

-----------------------

Việc điều trị góc hẹp như thế nào?

Không phải tất cả các góc hẹp đều cần điều trị. Đôi khi, bác sĩ mắt không cho rằng bạn có nguy cơ bị cơn tắc đường dẫn góc cấp tính. Người ta chỉ tiếp tục theo dõi mắt của bạn. Đôi khi, góc hẹp của bạn đủ hẹp để bạn có nguy cơ cao mắc bệnh tắc đường dẫn góc cấp tính. Trong những trường hợp này, bác sĩ mắt sẽ đề xuất một liệu pháp bằng laser gọi là laser peripheral iridotomy (phẫu thuật tạo lỗ ở mống mắt).

Laser này tạo ra một van thoát trong mắt của bạn để ngăn chặn cơn tắc đường dẫn góc cấp tính. Nếu nước mắt tích tụ trong mắt, sẽ có một con đường để nước mắt thoát ra mà không làm tăng áp lực trong mắt lên mức không an toàn.

Laser tạo một lỗ nhỏ trong mống mắt. Điều này giống như khi một căn nhà bị ngập từ tầng hầm. Bạn sẽ đột quỵ một lỗ qua cửa sổ tầng trên để nước thoát ra. Khi bạn đã có lỗ laser hoặc laser peripheral iridotomy, bạn sẽ không có cơn tắc đường dẫn góc cấp tính vì bạn đã có một van thoát ra trong trường hợp mống mắt của bạn cố gắng đóng kín hệ thống thoát nước hoàn toàn.

Nếu bác sĩ mắt của bạn đã đề xuất điều trị bằng laser, quan trọng là tránh những thứ có thể làm giãn đồng tử trước khi bạn được điều trị. Khi đồng tử giãn, mô mống mắt càng tụ tập trong hệ thống thoát nước hơn. Điều này có thể gây ra một cơn tắc đường dẫn góc cấp tính.

Những loại thuốc cảm lạnh không cần đơn và một số loại thuốc chống say tàu xe có thể làm giãn đồng tử. Bạn không nên dùng chúng trừ khi bạn đã được thực hiện điều trị bằng laser. Bạn nên đọc kỹ nhãn trên các loại thuốc mới không cần đơn và có đơn. Nếu có ghi rằng

 

 

How are narrow angles treated?

Not all narrow angles need treatment. Sometimes, your eye doctor does not feel you are risk for an acute angle closure attack. S/he will just continue to monitor your eye. Other times, your angles are narrow enough that you are at high risk of developing an acute angle closure attack. In these cases, your eye doctor will recommend a laser treatment called a laser peripheral iridotomy. This laser creates an escape valve inside your eye to prevent an acute angle closure attack. If fluid builds inside the eye, there is a way for the fluid to exit without causing your eye pressure to rise to an unsafe level. The laser makes a little hole in the iris. This is like what you would do if a house were flooding from the basement. You would punch a hole through an upstairs window to let the water escape. Once you have had the laser hole, or laser peripheral iridotomy, you will not have an acute attack as you already have an escape valve in case your iris ever tries to close off your drain completely. If your eye doctor has recommended laser treatment, it is important to avoid things that would dilate your pupil before you have your treatment. When your pupil is dilated, the iris tissue bunches up inside the drain even more. This can cause an acute attack. Over the counter cold medicines and some medicines for motion sickness can dilate the pupil. You should not take these unless you have already had the laser treatment. You should read all new over the counter and prescription medication labels carefully. If it says that you should not take it if you have glaucoma, do not take it. (The kind of glaucoma they are warning about is the kind for which you are at risk.)